Phương thức đặt hàng

Phương thức đặt hàng

Khách hàng lựa chọn mẫu sản phẩm muốn đặt ==> Liên hệ nhân viên tư vấn trực tuyến hoặc hotline tư vấn của Nguyễn Minh ==> Chốt phương án thiết kế, màu sắc, chất liệu ==> Lên đơn hàng, hợp đồng ==> Triển khai sản xuất ==> Nguyễn Minh trả hàng và bảo hành nếu xảy ra sai sót.