Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Đồng phục Nguyễn Minh bảo hành 100% khi xảy ra các trường hợp:

1. Sản phẩm không đúng kích thước, màu sắc, số lượng khách hàng đã đặt.

2. Mình in sai lệch kích thước, màu sắc so với thống nhất ban đầu hoặc mực in phai màu.

3. Sản phẩm bị bục/ rách chỉ do quá trình sản xuất.