Câu chuyện thương hiệu

Câu chuyện thương hiệu

Trải qua 7 năm thăng trầm trong lĩnh vực cung cấp quần áo, tư trang đồng phục cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên cả nước, qua mỗi thời kỳ mỗi khó khăn hay khi được khách hàng yêu quý, tin tưởng và tiếp tục đồng hành chúng tôi lại tự học hỏi, rút kinh nghiệm, tự thấy "bản thân" doanh nghiệp lớn thêm 1 chút, hiểu đối tác và hiểu khách hàng hơn. Cho đến ngày hôm nay, đã có quá nhiều câu chuyện, quá nhiều khách hàng đã có những thành công và cả những thất bại, đối với chúng tôi, mỗi sự kiện, mỗi nốt thăng, nốt trầm đều là 1 câu chuyện. Những câu chuyện mà chúng tôi sẽ rất vui, được mỗi ngày "tưởng nhớ" và kể lại để tự nhắc nhở về sự nỗ lực mà chúng tôi đã từng có